Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Воскресенье, 31.05.2020, 10:43
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » Бухгатерський облік

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.10.2013 р. N 17-08/205-262811

(Витяг)

<...> Порядком складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 (далі - Порядок N 228), визначено, що одержувач бюджетних коштів (далі - одержувач) - це суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує для їх здійснення кошти бюджету.

Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів (пункт 9 Порядку N 228). ... Читать дальше »

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 3173 | Добавил: EVGENIY | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.10.2013 р. N 17-08/152-24404

(Витяг)

<...> Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними (частина 5 статті 112 Цивільного кодексу України).

Згідно з пунктом 1.2 Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 р. N 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 р. за N 106/8705, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув. ... Читать дальше »

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2318 | Добавил: EVGENIY | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.10.2013 р. N 31-08420-07-27/30397


Міністерство фінансів України розглянуло лист щодо окремих питань бухгалтерського обліку та повідомляє.

Класифікація необоротних активів визначена пунктом 2.1 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611.

До малоцінних необоротних матеріальних активів зараховують предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень та строк використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо). ... Читать дальше »

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2979 | Добавил: eMelya | Дата: 27.11.2013 | Комментарии (3)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.10.2013 р. N 31-08420-07-10/31211

Щодо документального оформлення руху необоротних активів

Міністерство фінансів України розглянуло лист <...> щодо окремих питань бухгалтерського обліку та повідомляє.

Пунктом 1 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за N 1214/23746, встановлено, що це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. ... Читать дальше »

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2879 | Добавил: EVGENIY | Дата: 23.11.2013 | Комментарии (0)

14 листопада 2013 року, Ресурсним Центром зі сталого місцевого розвитку при Українській асоціації районних та обласних рад, спільно з Міністерством фінансів України було проведено узгоджувальну нараду щодо удосконалення вимог до професійно-кваліфікаційного рівня керівника бухгалтерської служби бюджетної установи та шляхів вирішення проблеми. У заході взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціації, Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню, Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів.

Учасниками наради було прийнято одностайне рішення про те, що Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59), зокрема п. 11 положення потребує внесення вагомих змін та доповнень. А саме перегляд вимоги щодо стажу роботи за фахом та на керівних посадах для особи, що претендує ... Читать дальше »
Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2641 | Добавил: yaoleg | Дата: 20.11.2013 | Комментарии (3)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 24.07.2013 г. № 8117/0/14-13/06

Относительно приема-передачи материальных ценностей и дел


<...>

Для соблюдения штатной дисциплины штатным расписанием предприятия определяется, что конкретную должность может занимать только один работник с соответствующим окладом. В связи с этим, прежде чем принять на работу нового работника, следует уволить работника, занимавшего данную должность.

В случае если речь идет о материально ответственных лицах, порядок увольнения и приема которых имеет свои особенности, необходимо руководствоваться положением пункта 1.9 Инструкции по инвентаризации материальных ценностей, расчетов и других статей баланса бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Украины и Главного управления Государственного казначейства Украины от 30.10.98 № 90, зарегистрированной в Минюсте 16.11.98 за № ... Читать дальше »
Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2176 | Добавил: yaoleg | Дата: 20.11.2013 | Комментарии (0)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 28.08.2013 г. N 168/06/186-13

(Извлечение)

Юридическим управлением рассмотрено письмо относительно должностных инструкций и привлечения бухгалтеров к ответственности, поступившее из Администрации Президента Украины, и в пределах компетенции сообщаем следующее.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "О бухгалтерском учете, и финансовой отчетности в Украине" (далее - Закон) вопрос организации бухгалтерского учета на предприятии относится к компетенции его собственника (собственников) или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, хранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, ... Читать дальше »
Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2560 | Добавил: angela_cv | Дата: 17.11.2013 | Комментарии (0)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 29.08.2013 г. N 682/021/106-13
Относительно зачисления в квоту для трудоустройства одного из родителей, имеющего на иждивении ребенка в возрасте до 6 лет

Министерство социальной политики Украины рассмотрело запрос относительно практического применения норм законодательства и сообщает .

Согласно части третьей статьи 14 Закона Украины "О занятости населения" работодателями самостоятельно рассчитывается квота для обеспечения дополнительных гарантий в содействии трудоустройству граждан.

Для возможности обеспечения выполнения работодателем требований относительно соблюдения определенной Законом квоты по трудоустройству категорий граждан, имеющих дополнительные гарантии, за счет трудоустройства одного из родителей, имеющего на иждивении детей в возрасте до шести лет, достаточным условием может быть письменное подтверждение работодателя об услов ... Читать дальше »
Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 1197 | Добавил: angela_cv | Дата: 17.11.2013 | Комментарии (0)

В связи с изменением наименования АЦСК ИСД Миндоходов сформированы новые технологические сертификаты центра и серверов центра. Скачать актуальные технологические сертификаты АЦСК ИСД Миндоходив можно в разделе «Сертифікати АЦСК» официального информационного ресурса acskidd.gov.ua

Скачать все технологические сертификаты одним архивом - скачать

Скачанные сертификаты необходимо распаковать и скопировать в папку C:\My Certificates and CRLs\ или С:\DPS_Certificates\ (у кого какая создана).

Для забезпечення більш комфортних умов отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) від АЦСК ІДД Міндоходів фізичними та юридичними особами, економії робочого часу та забезпечення безкоштовними послугами ЕЦП більшої кількості суб’єктів господарювання АЦСК ІДД Міндоходів розпочинає формування посилених сертифікатів ключів з подовженим строком дії.

Вже з 01 листопада 2013 року для всіх клієнтів АЦСК ІДД Міндоходів посилені сертифікати ключів будуть формуватися строком дії до двох років. ... Читать дальше »

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 2325 | Добавил: Елена777 | Дата: 05.11.2013 | Комментарии (0)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.09.2013 р. № 31-08420-07/28-311/301

Щодо вартісного критерію необоротних активів

(Витяг)

<...>

Згідно з розділом II Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року № 611 (далі - Положення), встановлено вартісний критерій для малоцінних необоротних матеріальних активів, зокрема визначено, що установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень, та строк використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо). ... Читать дальше »

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 3247 | Добавил: EVGENIY | Дата: 23.10.2013 | Комментарии (0)

« 1 2 3 4 5 6 »
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2020 | |