Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Понедельник, 18.11.2019, 20:40
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2015 » Апрель » 10 » Мінфін надав роз'яснення щодо переоцінки та незавершеного капітального будівництва
08:42
Мінфін надав роз'яснення щодо переоцінки та незавершеного капітального будівництва
 
Лист щодо застосування окремих вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 

від 07.04.2015 № 31-11420-07-5/12145
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади України
 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 
Севастопольська міська державна
адміністрація
 
Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, головні фінансові
управління обласних державних
адміністрацій і Виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації
 
Щодо надання роз’яснень
 
    На численні звернення бюджетних установ щодо застосування окремих вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі Міністерство фінансів України повідомляє.
    Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі – Стандарт 121), яке набрало чинності з 01 січня 2015 року.
    Відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІІ Стандарту 121 у разі прийняття рішення суб'єктом державного сектору об'єкт основних засобів може переоцінюватися, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.
Порогом суттєвості для проведення переоцінки об'єктів основних засобів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості (п. 4 розділу ІІІ Стандарту 121).
    Тобто, суб’єкт державного сектору може, а не зобов’язаний, здійснювати переоцінку основних засобів за наявності визначених умов.
Рішення про проведення переоцінки об'єктів основних засобів суб'єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об'єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.
У випадку прийняття рішення суб'єктом державного сектору переоцінка об'єкта основних засобів проводиться на річну дату балансу.
Згідно пункту 5 розділу ІІІ Стандарту 121 для об'єктів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.
    Ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість інших активів, яку суб'єкт державного сектору очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією) (п.4 розділу І Стандарту 121).
    Враховуючи вищевикладене, у разі якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, дорівнює нулю, а визначити справедливу вартість неможливо або недоцільно, для такого об’єкта визначається ліквідаційна вартість, на суму якої збільшується його первісна вартість. При цьому, вартість цього об’єкта, яка амортизується, дорівнює нулю.
Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника бюджетної установи, при введенні об’єкта в експлуатацію або у разі, коли залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю.
    У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображення зазначених господарських операцій здійснюється на підставі відповідних первинних документів згідно Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611.
 
  
Заступник Міністра                                                                           О. Л. Макеєва 
 
Лист щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 "Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи"  
 
 
 
25.03.2015 №31-11420-07-13/10574
 
 
 
Щодо надання роз’яснень
 
    Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист __________________ щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» та в межах компетенції повідомляє.
Вiдповiдно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.06.2013 № 611 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746, рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.
    Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 12.10.2010 № 1202 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010 за № 1017/18312, основні засоби це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.
    Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, які перебувають на складах не відповідають критеріям визнання основних засобів і амортизація на такі об’єкти не нараховується.
    Враховуючи вищенаведене, за рішенням керівника бюджетної установи не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи станом на 01 січня 2015 року або вводяться в експлуатацію та обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» або перекласифіковуються і відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи».
 
    
Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку   М. О. Чмерук


http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=414603&cat_id=414597
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=414598&cat_id=414597
Просмотров: 3525 | Добавил: EVGENIY | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2019 | |