Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Суббота, 24.03.2018, 01:32
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2013 » Октябрь » 21 » “Бюджетна бухгалтерія” відповідає на запитання!!!
14:29
“Бюджетна бухгалтерія” відповідає на запитання!!!

"Бюджетна бухгалтерія” відповідає на запитання:

-        ДОГОВІР НА ПЕРЕДАЧУ СУБВЕНЦІЇ

-        ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗДРУКОВУВАТИ ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, СТВОРЕНІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ 

Шановні бухгалтери бюджетних установ!

До редакції газети "Бюджетна бухгалтерія” надходить багато актуальних запитань та ми завжди оперативно надаємо відповіді на сторінках нашого видання або особисто.

Сьогодні ми ділимося консультаціями на сайті Ukrbudget.ru

Нагадуємо, що координати та реквізити нашої газети на змінилися, передплату можна здійснити:

-        на сайті http://id.factor.ua/budgetnaya-buhgalteriya/

-        у редакції за телефоном (057) 717-52-72;

-        у будь-якому відділенні "Укрпошти” за індексами: 95995 — українською мовою, 95994 — російською мовою;

-        з кур'єрською доставкою за тел. (057) 758-52-36.

З повагою, колектив редакції газети "Бюджетна бухгалтерія”  

ДОГОВІР НА ПЕРЕДАЧУ СУБВЕНЦІЇ 

Наталія КАПЛУНОВСЬКА, заступник директора Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації 

Субвенцію з міського до районного бюджету планується надавати за рахунок коштів вільного залишку. При цьому вільний залишок ми можемо визначити тільки в поточному році, а договори на субвенцію повинні бути підписані в попередньому році. Районна рада пропонує підписати договори про передачу коштів без зазначення мети та суми, а саме "Договір між районною радою та сільською радою про передачу та прийняття коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються (не враховуються) при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на 2014 рік".

Чи буде правомірним підписання такого договору? Як бути у цій ситуації, адже субвенція як міжбюджетний трансферт повинна виділятись на виконання певної програми і до неї повинні бути розрахунки?  

(Херсонська обл.) 

Механізм передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів визначений ст. 92 та 93 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III(далі - БКУ).

Дійсно, відповідно до ст. 92 БКУ сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із ст. 91 БКУ, районній, міській (міста районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста районного значення), селищного, сільського бюджету. Передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 жовтня року, що передує плановому.

Відповідно до ст.93 БКУ, сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із ст. 88 БКУ, районній, міській (міста республіканського АР Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського АР Крим, обласного та  районного значення), селищного, сільського бюджету. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору. Усі договори про передачу коштів між місцевими бюджетами згідно з такими рішеннями укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.

Як правило, місцеві та регіональні програми, які затверджують органи місцевого самоврядування приймаються не на один рік, ці програми містять в собі фінансові, часові показники та визначають їх  виконавців. Крім цього, бюджетне законодавство не встановлює термін дії договору лише на 1 рік.

В умовах формування бюджетів на наступні роки учасники бюджетного процесу (органи місцевого самоврядування, виконавчі органи, тощо) повинні визначитись в намірах щодо участі в виконанні спільних програм, заходів.

Оскільки в терміни, передбачені БКУ для підписання договорів, не можуть бути визначені обсяги субвенцій (не відомий вільний залишок коштів, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості за видами видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, які є предметом договору про передачу субвенцій), то керуючись ст. 635 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV доцільно укласти попередній договір.  Попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - у письмовій формі.  

 

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО РОЗДРУКОВУВАТИ ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, СТВОРЕНІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

 

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА, заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області

 

Бюджетною установою застосовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку, тобто первинні документи та облікові регістри складаються в електронному вигляді. У зв’язку з цим виникає питання щодо порядку зберігання таких документів.

Чи потрібно роздруковувати та підшивати меморіальні ордери за той період, протягом якого відповідні операції були відсутні?

(Сумська обл.)

 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні (у тому числі й для бюджетних установ) визначені Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV (далі – Закон № 996). Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 9 цього Закону первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

-        назву документа (форми);

-        дату і місце складання;

-        назву підприємства, від імені якого складено документ;

-        зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

-        посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

-        особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Водночас ч. 6 ст. 9 Закону №996 передбачено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації установа зобов'язана за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Слід також звернути увагу на те, що відповідно до вимог п. 6.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. №88, первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

Згідно зі ст. 13 Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV (далі – Закон № 851), у разі неможливості зберігання електронних документів на електронних носіях інформації протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, суб'єкти електронного документообігу повинні вживати заходів щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством. Якщо неможливо виконати зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у вигляді копії документа на папері (у разі відсутності оригіналу цього документа на папері). При копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії.

При цьому зберігання електронних документів має здійснюватися з дотриманням таких вимог:

1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

Крім того, суб'єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом використання послуг посередника, у тому числі архівної установи, якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх зберігання в цих установах здійснюється у порядку, визначеному законодавством (ст. 13 Закону № 851).

Таким чином, із зазначеного вище випливає, що зберігання електронних документів має забезпечувати насамперед безперешкодний доступ до них в будь-який момент часу. Тобто роздрукування облікових регістрів (меморіальних ордерів) за той період, протягом якого відображення в них господарських операцій не мало місця, не є обов’язковою вимогою. Однак з метою забезпечення належного контролю за достовірністю та повнотою відображення операцій в бухгалтерському обліку, рекомендуємо періодично все ж таки роздруковувати такі регістри (наприклад, за підсумками кварталу).

Категория: Бухгатерський облік | Просмотров: 9939 | Добавил: EVGENIY | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1  
Нарешті хоч якась іформація!!!!! В нас субвенції "дуже" практикуються. Дякую!!!!!!
PS (Є договір але хотілося б порівняти)

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2018 | |