Сайт для бюджетных учреждений Украины

Главная

Понедельник, 23.04.2018, 18:28
|
RSS
Меню сайта
Мини-чат
Главная » 2011 » Февраль » 2 » Мінфін вніс зміни до Наказу №57
22:51
Мінфін вніс зміни до Наказу №57

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2011 

м. Київ 

N 4 


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 107/18845

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57

Відповідно до статей 2 та 44 Бюджетного кодексу України, з метою приведення у відповідність до законодавства та удосконалення бюджетного процесу

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за N 86/6374, такі зміни:

1.1. У формах кошторису, зведеного кошторису, зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених зазначеним наказом, слова "плата за послуги, що надаються бюджетними установами" замінити словами "надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством".

1.2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої зазначеним наказом, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.):

2.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних коштів для застосування в роботі.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного
казначейства України 

 
С. І. Харченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05.01.2011 N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 107/18845 


Зміни до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2:

абзац третій після слів "спеціального фондів державного бюджету" та "загального фонду державного бюджету" доповнити словами "за типом боргового зобов'язання";

абзац четвертий після слів "спеціального фондів державного бюджету" та "загального фонду державного бюджету" доповнити словами "(за винятком надання кредитів з державного бюджету)".

1.2. Пункт 1.3 після слів "у розрізі головних розпорядників" доповнити словом "бюджетних".

1.3. В абзаці першому пункту 1.5 слова "кодами економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування" виключити; абзац після слів "повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування" доповнити словами "і кодами класифікації кредитування)".

1.4. У пункті 1.6:

в абзаці першому слова "після набрання чинності цим законом" виключити; абзац доповнити словами "з дня прийняття цього закону";

абзац другий викласти в такій редакції:

"До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.".

1.5. У пункті 1.7:

в абзаці першому слово "видатками" замінити словом "витратами"; абзац після слів "головним розпорядникам" доповнити словами "бюджетних коштів та бюджетних програм щодо виконання державою гарантійних зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії"; слова "програми "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду" виключити; слова "Пенсійного фонду України" замінити словами "щодо виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами"; 

абзац другий після слова "Розпорядники" доповнити словами "бюджетних коштів (далі - розпорядники)"; після слів "відповідно до вимог" - словами та цифрами "статті 51 Бюджетного кодексу України"; слова "на відповідний бюджетний період" виключити.

2. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.6. Один примірник оригіналу затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях Державній казначейській службі України, другий примірник оригіналу залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, примірник затвердженого розпису передається до Рахункової палати та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни, зумовлені внесенням змін до закону про Державний бюджет України.".

3. У главі 3:

3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням;

прийняття рішення щодо перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї Інструкції;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до закону про Державний бюджет України.".

3.2. Абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Для місцевих бюджетів такий перерозподіл видатків за функціональною ознакою здійснюється за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад, погоджених відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради.".

3.3. В абзаці другому пункту 3.8 слова "в триденний термін" замінити словами "протягом трьох робочих днів"; слова "довідки про внесені зміни до" замінити словами "реєстри змін розподілу показників"; слова "та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету)" замінити словами "зведених планів асигнувань"; абзац після слів "та відповідних видатків)" доповнити словами "та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів"; слова "у розрізі розпорядників нижчого рівня" виключити.

3.4. У пункті 3.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.";

у першому реченні абзацу другого слова "протягом року" замінити словами "протягом бюджетного періоду"; у другому реченні слова "в обов'язковому порядку" виключити; у третьому реченні слова "з урахуванням залишків на початок року" замінити словами "з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року"; п'яте речення після слів "власних надходжень бюджетних установ" доповнити словами "з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року";

в абзаці четвертому слова "залишків коштів на початок року" замінити словами "залишків бюджетних коштів на початок року".

4. У главі 4:

4.1. Заголовок глави викласти в такій редакції:

"4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду державного бюджету".

4.2. У пункті 4.1 слова "рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, то Міністр фінансів України приймає рішення про обмеження асигнувань загального фонду державного бюджету" замінити словами "обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України, Міністр фінансів України може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету".

4.3. У першому реченні пункту 4.3 слова "щодо тимчасового обмеження помісячних обсягів" замінити словами "щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису"; друге речення виключити.

4.4. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. На підставі наданої інформації Міністр фінансів України приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.".

4.5. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.".

5. У тексті Інструкції слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити словами "Державна казначейська служба" у відповідних відмінках.

6. Додаток 9 до Інструкції після рядка "підстава ___," доповнити рядком "код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету ____________.".

 

Директор Департаменту
державного бюджету 

В. П. Лозицький 


 

Просмотров: 8392 | Добавил: EVGENIY | Рейтинг: 2.1/7
Всего комментариев: 1
1  
1111

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Курс валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Поиск по сайту
Copyright MyCorp © 2018 | |